chân dung tự họa LNQT

 

 

Hoàng Xuân Sơn

 

THE WRITER

 

 

 

       về một người lang thang màu chữ

        [kính tiễn lê-nghĩa-quang-tuấn]

 

 

tự viết.  rồi xóa đi

như buổi chiều móng nung hè phố

một người. tình yêu.  ối a cuộc đời

vẫn còn luyến tiếc

hương của hương

lồm cồm ngoài bãi rác

tăng thêm phế chất oi ả nhựa nồng

con búp bê đứng

người nằm thổn thức

ăn vào cửa bậu

làm làm làm                           làm

mãi ra thơ

đừng luyến tiếc

những tấm tranh hòn chồng

khấc lụn

giữa cọ và bút

chỉ còn lại sắc hoán nâu

phai dần cổ tích

 

 

cuối tháng 8 năm 18

 

HOÀNG XUÂN SƠN