Duy Thanh,
2017 [Sưu tập của Nguyễn Tà Cúc]

 

 

Nguyễn Tà Cúc

 

một người suýt qua đời gửi tới một người vừa qua đời

 

 

mảnh tim

giạt xa cùng nhiều mảnh huyết

trí não mường tượng

những con chữ

cố thủ cùng ảnh tượng

những chị những anh những mối tình

vẹn hay không trọn vẹn

 

 

ngụm rượu mạnh

dưới ánh đèn một quán bar

chơ vơ linh hồn

đôi khi quờ quạng

tìm quanh

một trái tim còn đập

cuồng điên ôi cuồng điên

miễn sống sót

 

 

loạn sắc

thế giới như  cánh diều

gắng thoát thân kéo bóng ngày là đà tơi tả

cố vượt khỏi cánh đồng

bên kia

dương chiếc liềm

chủ nhân kiên nhẫn

đợi,

bên này

thầm thì lời cầu nguyện

ôi

diều ơi

 về với chúng tôi

về với chúng tôi

về với chúng tôi

 

 

chiếc diều

vượt khỏi cánh đồng đen

nhẩy nhót trên cầu vồng

nhiều sắc

như tim và huyết

ngày nào đã đập

như giông bão, hay rất nhiều khi

như cánh bướm

 

 

Nguyễn Tà Cúc

Ngày 22 tháng 8. 2018