tranh l nghĩa quang tuấn

 

từng bước chơi vơi

 

ti đứng đợi ngn ru buồn vẫy gọi

khoc trn vai mục r tiếng thời gian

nghe xa xăm run rẫy nhạc phm đn

trong h gọi của thn thương vội v

 

em c gh cht mộng sầu nghing ngả

nt c liu chm giữa thong suy tư

đm bao dung em c tiếc bao giờ

giao hoan cũ chm yu đương nhỏ lệ

 

thềm ray rứt mấy ngn hoa trăng trước

mi phong sương cay đắng nẻo đường trần

đời lang bạt chn say hồn tu mộng

đốt xa xưa tm một cht m vừa

 

mi c kht cht tn hơi gi cuối

mở lng ra khăn tuột l theo bay

v chợt tiếc mềm thu vnh khăn đợi

mi tm ai nu gọi lả lơi tru

 

heo may thổi vỡ buồn trong mắt biếc

bẽ bng đi đường sương phủ trăng treo

ti m mi nhn ma xun đứng lại

giữa sn sau một lt nắng phơi đầy

 

l nghĩa quang tuấn

 

từng bước chơi vơi

trch Vũ Cung

o  linh pht hnh 2012

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuanVuCungMucLuc.htm


 

gio-o.com 2012