tranh lê nghĩa quang tuấntrong cơn gọi hồn

 

đêm thành phố mơ về ngày trinh tiết

những khoan dung hối hả với nghi ngờ

tôi trầm ḿnh trong giao động ban sơ

chi tiết đếm những cân bằng t́nh dục

 

đêm thành phố mơ về ngày dă thú

vạc thay canh biêng biếc trước mưa nguồn

giáo điều xưa ghi tạc lối hoa đưa

đàn thôn dă chối từ năm tháng trước

 

đêm thành phố mơ về ngày kư ức

cổ lông bay vùng nước ngập châu thân

băi sông đi thả rớt giọt ăn năn

đêm lặng lẽ cô đơn bờ bến gọi

 

miệng bôi đăi một hôn nhân vụt mất

bên kia sông mờ thấp dáng chiều phai

thả cô liêu về xuống tận xưa ngoài

hương vấn đáp tuột trong ngần nước biếc

 

vội nhắm mắt đi một chiều tưởng tiếc

chuyện đó xưa dường như đă về ai

lửa lưu linh vụt đốt cháy hiên ngoài

trong da thịt một tang thương cào nát

 

lê nghĩa quang tuấn

 

trong cơn gọi hồn  

trích Vũ Cung

o  linh phát hành 2012

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuanVuCungMucLuc.htm


 

© gio-o.com 2012