tranh l nghĩa quang tuấn

 

tận đy nỗi buồn

 

trả một tiếng thở di về trong đất

đm mong manh tm ngọn nến xa xưa

c đơn gi m trn quanh bếp lạnh

lạ vng tay lạ cả một chốn ny

 

em thở nhẹ cho tro tn bốc khi

cho vi vu ht khc mỗi m than

biệt từng giy lạnh lấp ngt sương trn

m mỏi dạt về my mưa vạn nẻo

 

đn khng sợi ly c ph khng đậm

chờ đợi nhau hết một pht một đời

trong tiếng ht em mơ mng dĩ vng

để mi hn tri đỗ bến xa vời

 

nương vạn lối v đong đưa vạn kiếp

đa ph sa lạc một bước đường trần

trng vy phủ gi về xua bốn ngả

mắt v mi xa hết buổi ban đầu

 

đm mi kht kh tn vương chu lệ

cửa mi khuya sau trước một tinh cầu

trong bốc chy buồn vụng về quay lại

đưa mu xanh tm hết hai phương ny

 

l nghĩa quang tuấn

 

tận đy nỗi buồn

trch Vũ Cung

o  linh pht hnh 2012

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuanPhiKhacMucLuc.htm


 

gio-o.com 2012