tranh lê nghĩa quang tuấn

 

tàn canh gió lạnh

 

đạp tiếp xúc chung quanh và hào nhoáng

nghiện trong tay thèm khát một bằng nhau

ư thức say trên dự phóng khẩn cầu

trong tự hối một vài câu hâm mộ

 

em có nhớ bôi đi ngày tháng cũ

thổi xa bay mối ghi nhận không màu

cổng mùa xuân trực tiếp mỗi thân chào

hay than thở một phù hoa bị động

 

nuôi hy vọng giữa bao triền sóng phủ

xua ban mai một thu hẹp đi nghiêng

thương hoang sơ trong câu hát thường xuyên

d́u cho thấy một phạm vi lười biếng

 

mùa giả dối ngạc nhiên v́ bóng tối

thuận thay nhau lừa đảo một đưa duyên

thác ph́ nhiêu mưa nước chảy trăm miền

trong thụ động một càn khôn vạm vỡ

 

tay hái ngắt một đoái hoài kiếm sắc

một bức tranh một đối tượng đi lên

thả hoang vu về hỏi mộng tiêu điều

chôn lộng lẫy một mù phai duyên kiếp

 

lê nghĩa quang tuấn

 

tàn canh gió lạnh  

trích Vũ Cung

o  linh phát hành 2012

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuanPhiKhacMucLuc.htm


 

© gio-o.com 2012