tranh l nghĩa quang tuấnlưng phơi triền đ

 

thơ thẩn bước ngược đường thn gnh nặng

dng em đi bng chợt đứng ngang cầu

vời vợi xa tiếng ht buổi gặp đầu

mộng tay hi về bi quan một lc

 

trong cửa mật vng tay m mặc cảm

vng nửa thương thuở im dng mi sầu

phục sinh xưa ngy ban php nhiệm mu

rưng rức khc một cu hoa ph phiếm

 

qun lnh đứng hai bn chiều tiễn biệt

đa phi pha về hương lửa ngi từ

mượt m phai mu phố đng ru ma

lan tỏa khi một miền thu ho hức

 

thềm man mc bng trăng xưa ẩn ức

hai bn xua mu mắt biếc khoe mưa

cửa v bin miền my phủ gi la

tri thả dốc nỗi đam m bng pht

 

ra d ni một cu phai mu mắt

đm xa hoa em rượu đỏ mi mềm

những đau thương ti gạt cả hai bn

qua song cửa buồn tri theo bng tối

 

l nghĩa quang tuấn

 

lưng phơi triền đ

trch Vũ Cung

o  linh pht hnh 2012

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuanVuCungMucLuc.htm


 

gio-o.com 2012