tranh lê nghĩa quang tuấnchân trời biến mất

 

khoảng ra đi mở đồng tiền hai mặt

cánh rừng xưa chính giữa của đo lường

trí nhớ xuôi theo câu hỏi bức tường

chôn ư thức trong bắt đầu tập thể

 

đè vĩnh viễn nh́n thời gian bẽ găy

rụng rời đi t́m cánh cửa cuối cùng

năm tháng tới ly sầu bi uống cạn

cô độc quay về nhốt chặt căn pḥng

 

đời sống đó ái t́nh xưa phủ lấp

dạ cắt chia môi giới với đau thương

diù dắt nhau cho trọn nốt con đường

ray rứt măi một phân ly đè nén

 

môi mắt âư ai ngọc ngà châu báu

cách xa hoa từng giọt nước không tên

miệng lưỡi đó trần gian buôn bán đất

của bàn tay một câu nói hai bên

 

trong tiếng hát đẹp hơn ngàn khuôn mặt

mua dư âm thân xác chận đường về

em ngừng bước để mưa thôi diù dặt

phủ màn đêm và tắt hết trăng sao

 

lê nghĩa quang tuấn

 

chân trời biến mất  

trích Vũ Cung

o  linh phát hành 2012

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuanVuCungMucLuc.htm


 

© gio-o.com 2012