tranh l nghĩa quang tuấn

 

cnh bướm vườn hoang

 

như con bướm lạc vườn hoang thung lũng

r như than vờn cửa mộ điu tn

em nghĩ g trong một tiếng than van

cng ứ đọng nỗi tịch liu buồn thảm

 

lệ ru đ mồ ci mưa khi đạn

đời chia ly phơi o tuổi mưa mềm

ngậm đam m huyền tự khc vừa ln

độ tan tc v đồng tri tử huyến

 

ti bước vội thn xui nguồn mưa nắng

ngt đau thương v hun ht đường viền

chầm chậm theo buồn r rượi l th

ngun ngt khi từ cơn mơ chợt tắt

 

rụng xc l giữa trơ tn gi lạnh

buổi từ ly đứa b vội quay đầu

từ xa xưa vọng tới một kinh cầu

lay ly hi một phn chia trần thế

 

ve của cnh v hoa rơi của xc

bay ngang qua một khc ht cung sầu

về trong my đọng ướt một phai mu

v em khc v em hy cn khc

 

l nghĩa quang tuấn

 

cnh bướm vườn hoang

trch Vũ Cung

o  linh pht hnh 2012

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuanVuCungMucLuc.htm


 

gio-o.com 2012