tranh l nghĩa quang tuấnbn lề hạnh phc

 

đổi tiếng tht giữa mưa trường gi đoạn

canh đm đưa l ngả cht xun tnh

hồng trước khc vỡ hồn mơ phố lạ

nặng khua đi chn gt trở quay về

 

cười nửa tiếng vang vang cng bốn bể

miệt xa đưa thưa lả nt hạt mềm

cồn gi ct cửa my chiều ứ đọng

ph du qua hoa l lửa bay đi

 

chn chn bước ngỡ ngng nhn bng chạy

nhn trời bay mưa nước giữa thinh khng

ti hối hả tm em bn gối mộng

lượm cht tnh lay động giữa mng lung

 

căn phng trống cửa x o ạt gi

bn hin xưa tiếng khc dỗ canh nồng

cng một khc ẩn su ma l đỏ

về thay nhau mua bng dng phai mu

 

ti vẫn ht vẫn nhn mưa vẫn tiếc

buổi xa xưa ta đ trt lỡ lng

cn cht nắng ti đưa vo trong mắt

cho triều dng giọt n i sau cng

 

l nghĩa quang tuấn

 

bn lề hạnh phc

trch Vũ Cung

o  linh pht hnh 2012

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuanVuCungMucLuc.htm


 

gio-o.com 2012