đài sử

ru em. ngủ

 

 

 

chị ru em. ngủ. ví dầu

dài tay gãi tóc. như ngày. ấu thơ

ngũ đi. trong giấc nghìn. mơ

em ơi. hãy ngủ. à ơi. như là

ví dầu. trong cõi người. ta  

giừ em. ở chộ mô. rứa mà nhớ. mi

thôi thì. hãy giấc nâu. mầu

chị về. gọi mệ. ví dầu. ù ơ  

 

đài sử

 

2019