đọc trong mùa Tết

 
 

Lâm Hảo Dũng

 

Mùa Xuân Nào Tôi Thấy Mỹ Sơn?

 

 

đền tháp ngàn năm trơ xác đứng

trên thân loang lỗ vết điêu tàn

bóng ai thấp thoáng bồng hoa trắng

hay chiến binh Chàm khoe giáo gươm

 

nền gạch đùn cao nghiêng mấy nấc

là bao cung bậc, nốt thăng trầm

Mỹ Sơn, Trà Kiệu em về nhé !

đi nhặt thây chồng phơi áo tang…

 

biểu đồ chuyển dịch không ngừng nghỉ

gạch đỏ nung đầy hận sử chưa?

bên những phù điêu khơi chứng tích

- một thời sấm động sáng kinh đô

 

voi gầm ở cuối chân thành cũ ?

ngựa hí điên cuồng đạp cõi Nam

thiếu phụ khăn sô chầm kín mặt

buồn rơi không đếm hết bi thương

 

chiều đã lên chưa trăng núp bóng

những hồn tăng lữ có hôn trầm ?

tu viện bỗng dưng đùn khói xám

kinh mòn lạc dấu vết quê hương…

 

hãy vươn vai đứng cao chân đứng

thời gian khách trọ ghé qua đêm

thời gian chẳng nói thời gian bước

về cõi mù xa rất tịnh yên

 

em nhớ chờ tôi ở góc đền

( dường như sử tích gọi Đồng Dương? )

mùa Xuân huyễn mộng trong tiền kiếp

không chiến tranh buồn không máu xương…

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

(Ảnh L.H.K) - Mỹ Sơn- VN-2017

Cảm tác-Nov 30-17- 9H43’am

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

© gio-o.com 2018