photo: L�m Hảo Dũng

 

 

L�m Hảo Dũng

 

về đ�u, chạm gạch đốt sầu l�n ?

 

 

 

 

đường dốc l�n cao đường dốc dựng

th�p trơ mặt th�p nhẵn đi�u t�n

sư tử v� hồn sư tử hống

một trời hoang vữa hận đau thương

 

ai viết huyền ca những sử thi

khuya đ�m x� nữ kho�c m�y về

ở cao trong c�i trời v� ảnh

l� chuyện hưng vong, chuyện t�ch xưa

 

giữa trưa lạc lối t�m kh�ng thấy ?

th�p ẩn m�nh trong rừng l� c�y

voi đ� th�i gầm, mưa c� thể

hồ im nhắm mắt , buồn kh�ng hay.

 

v� đắm hồn trong vu�ng đ� mỏi

về đ�u,chạm gạch đốt sầu l�n�?

 

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh Phimeanakas-Angkor-Siem Reap- Nov 9-2014

Van,BC-Can- Dec 21-14-5H03�am

 

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

� gio-o.com 2016