LÂM HẢO DŨNG

 

Trưa ở thác Liphi-Paksé- Lào

 

 

thác kinh hồn điệu thác

trăm nhịp phách thủy đàn

một cội nguồn rễ thác

tung nước động mênh mang

 

khi đá là vật chắn

nước đâu dễ qui hàng ?

cây vẫn xanh mai phục

trên từng mỏm đá ngang

 

trong dặm tŕnh xuôi ngược

quày qủa xuống hạ nguồn

Liphi ṿng rào cản

khúc hùng ca Mékong

 

hổn danh “ Hành lang quỉ ”

địa sử hỏi Garnier ?

thuyền đi không đến bến

xác người hậu chiến tranh…

 

thác xin là ngọn thác

chuyên chở chất phù sa

đá bao giờ hóa thủy ?

sông hợp khúc giao ḥa

 

khi đi vời trông lại

chạm đá thấm tay đời

thiên nhiên nào có tuổi ?

(đá nào sớm nhạt phai ?)

 

khi tay mời hạt nước

mượn chút sầu đưa hơi…

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: thác Liphi-Paksé-Lào

Mt. Pritchard-NSW- Dec 7/16- 6H51’pm

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

© gio-o.com 2017