photo: L�m Hảo Dũng

 

 

L�m Hảo Dũng

 

trong bảo t�ng viện chiến tranh ở Canberra

 

 

 

vẫn thấy trong t�i bừng ngọn lửa

một thời đi h�t giữa rừng s�u

c� đ�m ngủ muộn ng�y đi vội

bồng bế c� đơn h�i tr�i sầu

 

những người t�i biết c�n đi m�i

vẽ tiếp đường hoa tận cuối mồ

những người ki�u dũng t�i kh�ng biết

nằm chết mu�n đời ở Dakto

 

lịch sử c�ng đi với nước non

miền T�y, hỏa tuyến nối cao nguy�n

t�n th�nh đ� dựng tr�n rừng thẳm

tr�n những đường g�n cắn thịt xương

 

một ng�y để thấy t�i c�n sống

c�n nhớ Long T�n,Tết Mậu Th�n �(1)

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Bảo t�ng viện chiến tranh Canberra-NSW-�c Ch�u

Van,BC,Can- Dec 11-15-11H07�am

 

(1)   Ng�y Long T�n Day của qu�n lực Ho�ng gia �c.

 

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

� gio-o.com 2016