photo: Lâm Hảo Dũng

 

 

Lâm Hảo Dũng

 

trong bảo tàng viện chiến tranh ở Canberra

 

 

 

vẫn thấy trong tôi bừng ngọn lửa

một thời đi hát giữa rừng sâu

có đêm ngủ muộn ngày đi vội

bồng bế cô đơn hái trái sầu

 

những người tôi biết c̣n đi măi

vẽ tiếp đường hoa tận cuối mồ

những người kiêu dũng tôi không biết

nằm chết muôn đời ở Dakto

 

lịch sử cùng đi với nước non

miền Tây, hỏa tuyến nối cao nguyên

tên thành đá dựng trên rừng thẳm

trên những đường gân cắn thịt xương

 

một ngày để thấy tôi c̣n sống

c̣n nhớ Long Tân,Tết Mậu Thân …(1)

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Bảo tàng viện chiến tranh Canberra-NSW-Úc Châu

Van,BC,Can- Dec 11-15-11H07’am

 

(1)   Ngày Long Tân Day của quân lực Hoàng gia Úc.

 

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

© gio-o.com 2016