photo: Lâm Hảo Dũng

 

 

 

Lâm Hảo Dũng

 

trên đường đến

Bandong-Savannakhet

 


trâu bầy nhai cỏ bên sườn núi

nhà có chân cao nhóm lửa chiều

hàng tre bóng lă gầy như liễu

thị trấn “ Phin “ nằm xiêu nắng xiêu

 

rạ đồng khô xác thân gầy guộc

chen giữa rừng thưa gỗ “ teak “ nằm

những bóng cao su trầm mặc thở

nghe nhớ ai về mỗi tháng giêng ?

 

rừng đứng vang vang gọi sắc buồn

bạch đàn họp mặt dưới khe truông

không ai hiểu được mây chùng áo

để thấy hoàng hôn xuống Bảndong…

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Trên đường đến Bandong-Savan-Lào

Savan-Nov 17/16

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

© gio-o.com 2016