photo: Lm Hảo Dũng

 

 

 

Lm Hảo Dũng

 


Trn cnh đồng Chum vị tr ba- Xieng Khouảngmưa như ko chỉ trn đường dốc

đất đỏ đồi cao ,khng thấy cao

cảnh tr c liu sầu mới dựng

cy xanh chải tc l khoe mu

 

ướt sũng một hồn di tr xa

thấy trong hnh dng thấy trong da

những nt thời gian sầu phẳng mặt

v Chum hoang kn một hồn ma

 

đạn th ai chch trn thn thể ?

(trong chiến tranh di thế kỷ xưa )

trong những hồn oan qun thức dậy

chiến tranh, định nghĩa rất mơ hồ

 

bn kia đồi kho by tranh vẽ

những bng Chum nằm lơ đng rơi

khng nghe m vọng, khng lay động

buồn hy trao ti mặc suốt đời

 

những ti lấy gi mưa lm o

h hẹn đồng Chum ở kiếp sau

 

Lm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Cnh đồng Chum site 3- Xieng Khouảng-Lo

Van,BC-Can- Dec 23/16-0H36 am

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

gio-o.com2017