photo: Lm Hảo Dũng

 

 

 

Lm Hảo Dũng

 

ti xa đ thấm hồn sầu trong đ

 

 

 

đ xm ngn năm m mặt đứng

thn thể gầy bn nhn dng cao

ma đng lạnh thm khng chiếc o ?

hạ oi nồng đợi gi ln mau ?

 

biển la lồ phơi tc thm xanh

nghe nhiệt đới vương hồn Bắc cực

biển m nước mun đời thao thức

ni min trường gọi đ tnh nhn ?

 

đ pht sinh một ngy ni lửa ?

hay tự thời nguyn thủy hồng hoang ?

đ bao giờ chờ tn người khắc ?

lịch sử buồn một kiếp lang thang

 

đ với ti hai hng thạch trụ ?

ng xuống đời giăng mắc hoang vu

im lặng ,nẻo về vy lấy gi

( gi hồn ti khoảng trống chơ vơ )

 

ti xuống đồi hay ti xuống rừng

ti xa đ thấm hồn sầu trong đ.

 

 

Lm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Mount Wellington-Tasmania-c Chu

Mt.Pritchard- Oct 16-15-7H49am

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

gio-o.com 2016