L�m Hảo Dũng

 

 

t�i về sương kh�i ngủ b�nh y�n ?�

 

 

 

 

l�ng t�i n�i lửa ngh�n năm trước

t�m b�i dung nham h�a thạch buồn

tro bụi ngủ v�i trong k� ức

c�n chăng trầm t�ch đ� hoa cương ?

 

l�ng t�i kh�t vọng đời s�ng,bể

tr�i đến bao giờ, vạn thế tr�i?

vật thể chất mầu thay chất m�u

cao nguy�n, ch�u thổ l�a xanh tươi

 

l�ng t�i đi với trời cao rộng

vũ trụ phong phanh chiếc nệm sầu?

trăng đ�i hồn em th�nh suối ngọc

h�m n�o đột biến th�c thương đau

 

l�ng t�i tội nghiệp b�n khung cửi

thoi cứ quay đều dệt chẳng xong

chướng tật đ� l�m t�i chết đuối

hư kh�ng nằng nặng nỗi buồn kh�ng

 

l�ng t�i hoang tưởng hay khinh bạc

t�m tr� ph� v�n đợi �nh đ�n

em ch�y b�ng l�n l�m đuốc sống

t�i về sương kh�i ngủ b�nh y�n ?�

 

 

 

�(PTT)

Van,BC-Can- Aug-2015- 9H34am

 

 

 

 

 

trong g�c phố n�o cho�ng �m b�ng tối

 

 

 

Trong g�c phố n�o cho�ng �m b�ng tối

(Sao em vẫn l� b�ng tối c� đơn ?)

B�n tay vẫy hay khăn m�u đưa tiễn

T�i biết em chiều thả c�nh chim đ�m

 

Ở những m�i nh� s�u lối về địa ngục

T�i mắt mẹ c�m hai b�n tay kh�ng

Trong v�ng quay thị th�nh ch�ng mặt

B�t cơm l�m t�n tật con tim

 

Đ�n đ� l�n xanh đ�n đổi m�u v�ng

Em đứng tr�ng giữa khi đ�n đỏ?

Mưa nếu rơi xin đầm hạt nhỏ

Cho em về bớt lạnh m�a sang

 

Mang tr�i tim đau, đa cảm đa sầu

T�i lại nhớ c� Kiều ng�y hiện thực

T�i đang sống dật dờ kh�ng tỉnh thức ?

Bốn mươi năm buồn, mộng, thực vẫn tr�u nhau�.

 

 

L�m Hảo Dũng

 

(PTT)

Van,BC-Can- July 22-15- 8H59�

 

 

 

http://www.gio-o.com/Chung/LamHaoDungBaiHocLich.htm

 

 

 

� gio-o.com 2015