LÂM HẢO DŨNG

     

tôi t́m tôi ở góc ngồi thu lu…

 

* gởi LHK

 

 

 

ngồi im, cảnh trạng tâm hồn

nhá nhem trong bức tượng buồn khỏa thân

thấy tôi tiếng nói khô dần

bước đi đuổi bóng, dấu chân nặng đời

trần cao ánh điện mờ soi

tôi sinh vật sống hay tôi biến h́nh?

là tôi tuyệt tác u trầm?

gọi em hay gọi buồn không trở về…?

 

ngồi im, năm của hai ngàn

ngồi trông hoa trước, cây vườn ngơ sau

t́m em, cổ kính đa sầu?

bếp un khói ấm, lược, là, ư gương

t́m em, đũa bát b́nh thường?

sáng quên khói thuốc, chiều buông tắt đèn

t́m em, cảm ứng “ make sense”

ghế thơm gỗ mới, nhà lên tiếng cười

t́m em, sinh nhật bảy mươi

tôi t́m tôi ở góc ngồi thu lu…

 

Van,BC-Canada- Aug-15- 11H39’

 

 

 

đời mông mênh sống đời phân đọan buồn

 

 

 

dáng cây loi lẽ hiên nhà

đèn đêm phố thị vỡ oà bóng tôi

bước đi đo bước chân lùi

bức tranh ngày cũ ngậm ngùi co ro

xe lăn cuốn dấu bụi mờ

tiếng lao xao vẳng hồn ma lạ về

( giữa đời mộng tưởng cơn mê)

giọt mưa đay nghiến bên hè tịch liêu…

 

hôm nay, hiện thực họp bầy

sông trôi trước mặt, nước đầy hôm qua

ṿng ôm xa lộ nhạt nḥa

nghe con hẻm nhỏ vừa pha dáng sầu

nhớ người chấm phá về đâu?

biết ai mài mực tô mầu khổ đau…                                     

 

giấy loang nét mực phai lề

thấy trong thế sự đầm đ́a cách ngăn

xếp tay hơi thở nhọc nhằn

đời mông mênh sống đời phân đọan buồn

phận người kiến lẽ ong đơn

vi vu xếp lại cánh chuồn hoán sinh

và tôi sinh vật biến h́nh….?

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Van,BC-Can- Aug 1 -15- 2H01pm

 

(gởi tôi mộng tưởng khi về)

 

 

 

http://www.gio-o.com/Chung/LamHaoDungTauXuyenNui.htm

 

 

© gio-o.com 2015