L�M HẢO DŨNG

�����

t�i t�m t�i ở g�c ngồi thu lu�

 

* gởi LHK

 

 

 

ngồi im, cảnh trạng t�m hồn

nh� nhem trong bức tượng buồn khỏa th�n

thấy t�i tiếng n�i kh� dần

bước đi đuổi b�ng, dấu ch�n nặng đời

trần cao �nh điện mờ soi

t�i sinh vật sống hay t�i biến h�nh?

l� t�i tuyệt t�c u trầm?

gọi em hay gọi buồn kh�ng trở về�?

 

ngồi im, năm của hai ng�n

ngồi tr�ng hoa trước, c�y vườn ng� sau

t�m em, cổ k�nh đa sầu?

bếp un kh�i ấm, lược, l�, � gương

t�m em, đũa b�t b�nh thường?

s�ng qu�n kh�i thuốc, chiều bu�ng tắt đ�n

t�m em, cảm ứng � make sense�

ghế thơm gỗ mới, nh� l�n tiếng cười

t�m em, sinh nhật bảy mươi

t�i t�m t�i ở g�c ngồi thu lu�

 

Van,BC-Canada- Aug-15- 11H39�

 

 

 

đời m�ng m�nh sống đời ph�n đọan buồn

 

 

 

d�ng c�y loi lẽ hi�n nh�

đ�n đ�m phố thị vỡ o� b�ng t�i

bước đi đo bước ch�n l�i

bức tranh ng�y cũ ngậm ng�i co ro

xe lăn cuốn dấu bụi mờ

tiếng lao xao vẳng hồn ma lạ về

( giữa đời mộng tưởng cơn m�)

giọt mưa đay nghiến b�n h� tịch li�u�

 

h�m nay, hiện thực họp bầy

s�ng tr�i trước mặt, nước đầy h�m qua

v�ng �m xa lộ nhạt nh�a

nghe con hẻm nhỏ vừa pha d�ng sầu

nhớ người chấm ph� về đ�u?

biết ai m�i mực t� mầu khổ đau��������������������������������������

 

giấy loang n�t mực phai lề

thấy trong thế sự đầm đ�a c�ch ngăn

xếp tay hơi thở nhọc nhằn

đời m�ng m�nh sống đời ph�n đọan buồn

phận người kiến lẽ ong đơn

vi vu xếp lại c�nh chuồn ho�n sinh

v� t�i sinh vật biến h�nh�.?

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Van,BC-Can- Aug 1 -15- 2H01pm

 

(gởi t�i mộng tưởng khi về)

 

 

 

http://www.gio-o.com/Chung/LamHaoDungTauXuyenNui.htm

 

 

� gio-o.com 2015