photo: Lam Hao Dung
 

Lâm Hảo Dũng

 

 

tôi đi đếm gạch để khơi buồn

 

 

 

đền tháp chiều nay đi chải tóc

nắng đem thu úa rũ ngàn cây

dáng cao dâng nỗi buồn rêu mốc

gạch rụng, tường xiêu, cột chống mây

 

người vẫn ngàn năm bóng đổ gầy

Phật cười bỏ ngơ nẻo tương lai

những mái ṿm cao vuông cửa trống

hồn xưa ai gọi Apsara ?

 

sư tử không đầu không thấy không

đá trơ nằng nặng dấu chân Chàm

(đức tăng nào ngộ hư không ảnh ?

về bắt hoàng hôn nhốt nắng tàn…)

 

cát vẫn mênh mang sầu tẫm điện

Banteay, gờn gợn phiến ong buồn….

 

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh Banteay Kdei-Angkor- Siem Reap- Nov 9-2014

Van-BC-Can-Dec-2014

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

© gio-o.com 2016