Wollongong-NSW-�c Ch�u � photo: L�m Hảo Dũng

 

 

L�m Hảo Dũng

 

t�i chuyến t�u xưa lạc cuối trời

 

 

Nắng chạy theo đường c�y quẩn quanh

Ba mươi năm, nắng vẫn v�ng hanh?

C� con tim muối ph�i phai mặn

Ng�y đến ng�y đi ở với m�nh

 

Nhớ ở nơi n�o kh�ng nhớ ra?

Đ�u của nơi đ�u một g�c nh�?

T�c ai, hương của m�i hoa bưởi

B�n c�nh đồng qu� ,xưa rất xa

 

Thuyền biết c�n tr�i tr�n nh�nh s�ng?

Nước �i t� ngục cả l�ng th�n

Những con c� bỏ l�n đồng cạn

Rau cỏ, vườn xanh rực sắc buồn

 

Người chẻ đường đi, mấy nẻo về?

( C� trong thực tại rất hư v�)

Hồn nghe hiện diện ho�i t�m thức

N�t đẹp ng�n năm ch�y cổ thư

 

C�y bỗng qu�n v� l� bỗng run

Điệp hồ,phượng mộng, d�ng c�ng thơm

Mai kia thay �o hoa m�u lạ

Đ�u biết m�nh đi giữa cố hương?

 

 

Phố thị,ng�n từ, chữ nước t�i

Giao long h�nh tượng bỗng thay lời

Dấu ch�n Giao Chỉ xu�i Hồng Lĩnh

Lịch sử bia danh mảng giấy bồi

 

Thời nh� nhem đ�m, địa chấn buồn

Đi trong mặt nhựt của ho�ng h�n

Thấy phường kẻ chợ tung dao b�a

Thấy g� y u�ng đạo diễn tuồng

 

Ph� ch� tuy�n ng�n l� sự c�n

Dăm c�u m� hoặc đốt văn chương

Khẩu kh� rơi trong m�a gi� xo�y

T�m đ�u m� lộ của thi�n đường?

 

Mộ th�p nhiều hơn mộ th�nh hiền

( Danh nh�n oằn oại hỏi doanh nh�n?)

Những khi thục nữ chiều rong bước

Ngỡ lạc m�nh trong nghĩa địa buồn�

 

Đ�n s�ng b�n s�ng , động tiếng cười

B�n n�y s�ng, mấp m�y m�i người

Những th�n kh�ng ốm, tay kh�ng yếu

Sống chửng cầm hơi,sống diễu đời�

 

Đền miếu,nh� xưa, đất th�nh đường

(Một h�m thư yểm h�a nh� chung)

Kinh mục phơi h�nh theo chứng t�ch

(C� người huyễn mộng nhớ hồi chu�ng)

 

L� hỏi c�y xanh buổi s�ng rừng

Họa hoằn rơi rớt lũ chim mu�ng

Động cơ dịch chuyển rung c�ng xưởng

Nghe gi� khuya về kh�c bản bu�n

 

D�ng Cửu Long xưa ch�n kh�c sầu

Mật đời chảy chậm giọt thương đau

Đ�n c� vẫn theo m�a nước nổi?

Văn minh th�n x�m biết về đ�u?

 

V� c� một người in d�ng t�i

Về đ�y, trong g�c nhỏ xa x�i

Hương thời q�a khứ, hương xanh t�c

T�i chuyến t�u xưa lạc cuối trời�.

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

MT. Pritchard-NSW-�c ch�u- Oct 02-15-7H45� pm

 

http://www.gio-o.com/Chung/LamHaoDungToiVeSuong.htm

 

� gio-o.com 2015