photo: Lâm Hảo Dũng 

Lâm Hảo Dũng

 

 

tim có ngàn chuông động khắp trời

 

 

 

tháp chân ṿng ốc chôn ḿnh đứng

Phật để đầu không ngạo thế gian ?

gạch loang thẩm sắc c̣n in máu ?

cảnh tượng mơ hồ buổi điếu tang…

 

tu viện thâm u một sáng nào

lửa người bừng cháy đốt trăng sao

Phật Miến về thăm đền Phật Thái (1)

ai hỏi sầu Ayutthaya ?

                                                                           

bảo tháp c̣n chôn kín nỗi buồn ?

Phật tâm vô ngại những căm hờn

đi trong khí cảm miền sơn dă

chợt thấy u hoài những tiếc thương

 

tôi đi, ừ nhỉ , tôi đi thật

tim có ngàn chuông động khắp trời…?

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Wat Phra Sri Sanphet- Ayutthaya-Thái- Lan Bangkok-Thái-Lan- Nov 18-15- 9H30’pm

(1)   Miến Điện xâm lăng Ayutthaya năm 1767

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

© gio-o.com 2016