photo: Lâm Hảo Dũng                                                     

 

 

Lâm Hảo Dũng

 

Khi qua một cánh đồng mía ở Chiang Mai

 

 

Nhà ai đủng đỉnh lên đèn

Khói đen lan tỏa che nghiêng dáng người

Chân dài cao cẳng chân tôi

Đi chưa hết đất về ngồi bếp xưa

Và em bước ngắn bước thưa

Đi chưa hết phố, ṃn chưa hết giày

Nắng chiều nức nở trên cây

Đêm vui mở cửa thấy ngày buồn run…

 

Chiang Mai-Thái Lan -Nov 2-15- 11H15’am

 

 

 

 

Ở trạm xe hoả Thanaleng-Lào

 

 

Nơi đây trạm vắng thưa người

Tàu con một bóng lạnh c̣i ngược xuôi

Sân ga nào tiễn chân tôi ?

Ngoài kia chiều xuống bồi hồi nhân gian

Cây ôm mặt đất thưa tàng

Băi xa bày biện những hàng lá xanh

Tàu đi chậm, tàu đi nhanh

Tàu tôi là chuyến lữ hành trạm xa…

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Trạm Thanaleng-Lào

Nong Khai- Thái Lan- Nov 15-15- 6H55’pm

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

© gio-o.com 2016