LM HẢO DŨNG

 

tu xuyn qua ni gập ghềnh

 

 

 

 

 

tu xuyn qua ni gập ghềnh

đ kh xếp dựng, nỗi buồn chưa cao

tiếng xe ha nhịp tiếng sầu

cy xanh chiếu lệ ci đầu tiễn đưa

mắt hoang vu đến mơ hồ

trạm ga no c em chờ đợi ti?

bn khung cửa knh sương rơi

o my hay o da trời xanh lơ

 

xuống rừng toa quặn mnh đau

nh bn rừng họa sắc mu hoang sơ

(đi xa buồn cũng tnh cờ)

hồn phơi o mới theo toa lạnh buồn

đường tu bnh chạy bon bon

m vang nghiền nt tuổi buồn trung nin

Tế Hanh bn ghế muộn phiền

ngy xưa, thời trước cn nguyn vẹn sầu

 

 

 

LM HẢO DŨNG

(PTT)

Van,BC-Can- Aug-15- 1:H01

Blue Mountain-NSW-Australia

 

 

 

 

gio-o.com 2015