photo: Lam Hao Dung

 

 

Lm Hảo Dũng

 

 

Chuyến tu đm về Brisbane- Queensland

 

 

 

Ti lại đi trn những chuyến tu

Những vng qu lướt thướt qua mau

Những cnh đồng hoa vng thẳng tắp

Những cnh rừng rũ tc cho nhau

 

Đm trn tu đm thẩm mu đen

Ai mở cửa đem lng ti sng ?

Cốc c ph đnh thức con tim

Tiếng thở ai khi di khi ngắn

 

Đầu vẫn mang m hưởng ci tu

Trong k ức c g qun đu?

Người vẫn mơ c người đưa tiễn

Ti tiễn đời biển rộng thương đau

 

Hương liệu buồn đốt chy lng ti

Tu vng ngang tu xuống chn đồi

Ti một hồn bạch đn trn ni

Sn ga nằm phơi nỗi lẽ loi

 

Ma đng cũ hồn ti lại mới

Duỗi bn tay buồn một thnh hai

 

 

Jan31-14-11H32 am

 

 

 

 

 

tu đi buổi sng hm nay

 

 

 

Tu đi buổi sng hm nay

Sn ga phơi lạnh sầu đầy hai vai

Một mnh ti đứng đu đy?

Cực Nam đỉnh Bắc, đường ray ngắn, di

Bng chim trn ni vụt bay

Thanh m rơi rớt buồn say thuốc buồn

Rừng chia từng mảnh vung

Ti chia ti những mảnh hồn hoang vu

 

 

Lm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh : Three sisters-NSW- c Chu

Mt.Pritchard-Oct 18-15- 8H18am

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

 

gio-o.com 2016