photo: Lam Hao Dung

 

 

L�m Hảo Dũng

 

 

Chuyến t�u đ�m về Brisbane- Queensland

 

 

 

T�i lại đi tr�n những chuyến t�u

Những v�ng qu� lướt thướt qua mau

Những c�nh đồng hoa v�ng thẳng tắp

Những c�nh rừng rũ t�c ch�o nhau

 

Đ�m tr�n t�u đ�m thẩm m�u đen

Ai mở cửa đem l�ng t�i s�ng ?

Cốc c� ph� đ�nh thức con tim

Tiếng thở ai khi d�i khi ngắn

 

Đầu vẫn mang �m hưởng c�i t�u

Trong k� ức c� g� qu�n đ�u?

Người vẫn mơ c� người đưa tiễn

T�i tiễn đời biển rộng thương đau

 

Hương liệu buồn đốt ch�y l�ng t�i

T�u v�ng ngang t�u xuống ch�n đồi

T�i một hồn � bạch đ�n� tr�n n�i

S�n ga nằm phơi nỗi lẽ loi

 

M�a đ�ng cũ hồn t�i lại mới

Duỗi b�n tay buồn một th�nh hai�

 

 

Jan31-14-11H32� am

 

 

 

 

 

t�u đi buổi s�ng h�m nay

 

 

 

T�u đi buổi s�ng h�m nay

S�n ga phơi lạnh sầu đầy hai vai

Một m�nh t�i đứng đ�u đ�y?

Cực Nam đỉnh Bắc, đường ray ngắn, d�i

B�ng chim tr�n n�i vụt bay

Thanh �m rơi rớt buồn say thuốc buồn

Rừng chia từng mảnh � vu�ng

T�i chia t�i những mảnh hồn hoang vu�

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh : Three sisters-NSW- �c Ch�u

Mt.Pritchard-Oct 18-15- 8H18�am

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

 

� gio-o.com 2016