photo: L�m Hảo Dũng

 

 

L�m Hảo Dũng

 

Ta Prohm, ng�i đền cổ thụ

 

 

trưa thả những ch�m hoa nắng vỡ

về đ�y về với m�i Ta Prohm

về đ�y đ� hẹn ngh�n năm trước

( ch� tiểu ng�y xưa đ� h�a th�n )

 

vượt trạm thời gian ở cuối nguồn

hỏi ai kh�ng b�ng x�c kh�ng hồn ?

ngắt một c�nh hoa qu�n mất tuổi

dường như điểm đứng dạt đ�y kh�ng ?

 

lẩn thẩn tr�n cầu đ� phẳng phiu

tượng h�nh kh�ng mắt d�i tr�ng theo

c� tiếng g� rơi thăm thẳm động

ngỡ ma đền th�p diễu tr�u nhau

 

đ� n�m tường nghi�ng ở g�c hồ

( sải xưa n�o biết nhớ s�n ch�a ?)

vũ nữ l�n trời đ�i c�nh mỏi

người c�n b�y biện những hư v� ?

 

c�y v�i trời xanh lưng c�nh thẳng

mượt m� b�ng lụa ,d�ng th�n si

rễ đ� h�n trầm qu�n thức dậy

m�i đền thở nặng rất từ bi�

 

lại thấy hồ trong lạnh sắc buồn

vọng xa gờn gợn những �m hồn

đất ngầm thấm đỏ hoen m�u m�u

đau ngất tim v� tim ngất c�m

 

người đ� thi�u th�n x�c h�a m�n

thổ cư ho� độ mảnh rừng hoang

nghe chăng tiếng h� v� c�ng tận

s�n khấu huyền vi đ� rũ m�n ?

 

ch� tiểu l� t�i đời thực tại

đi nghe hồn mỏi gi� cuồng xoay

nợ ai ngh�n kiếp trong duy�n kiếp

chiều đ� th�nh thang rụng cuối ng�y�

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh Ta Prohm-Angkor- Siem Reap- Nov 9-2014

Van,BC-Can- Dec 12- 2014- 4H33�pm

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

� gio-o.com 2016