photo: L�m Hảo DũngL�m Hảo Dũng

 

chiều quanh đền Pre Rup

 

 

qu�i lạ, chiều nay thu bỏ trốn

kh�ng gian tỏa nhiệt ch�y da người

ai n�m hoang sơ l�m cảnh tr�

buồn v�i trong đất ngủ trong c�y

 

năm th�p m�nh mang h� viện sầu

đường l�n cung bậc kẻ thương đau

đạo diễn bu�ng tay về với đất

kịch vi�n ngồi kh�c nắng che đầu

 

lũ voi phục g�c mồ hoang phế

sư tử đ�a trăng, diễu mặt trời

chỉ thế, ngh�n năm, l�n sấm chớp

�m ma chấn động �nh sao rơi

 

lữ kh�ch ng�ng ngh�nh ngồi xuống đ�y

mắt l�m gạch đỏ mảng tường phai

tr�n nhăn những g�c đền v�i rửa

hồn bước về Đ�ng lạc cửa T�y�

 

chiều đ� b�ng quơ rụng bất ngờ

t�i l� t�i c� tiếng r�n kh�?

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh Pre Rup-Angkor- Siem Reap- Nov 10-14

Van,BC.Can- Nov 28-14- 4H56� pm

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

� gio-o.com 2016