photo: Lâm Hảo DũngLâm Hảo Dũng

 

chiều quanh đền Pre Rup

 

 

quái lạ, chiều nay thu bỏ trốn

không gian tỏa nhiệt cháy da người

ai ném hoang sơ làm cảnh trí

buồn vùi trong đất ngủ trong cây

 

năm tháp mênh mang hí viện sầu

đường lên cung bậc kẻ thương đau

đạo diễn buông tay về với đất

kịch viên ngồi khóc nắng che đầu

 

lũ voi phục gác mồ hoang phế

sư tử đùa trăng, diễu mặt trời

chỉ thế, ngh́n năm, làn sấm chớp

âm ma chấn động ánh sao rơi

 

lữ khách ngông nghênh ngồi xuống đây

mắt làm gạch đỏ mảng tường phai

trán nhăn những góc đền vôi rửa

hồn bước về Đông lạc cửa Tây…

 

chiều đă bâng quơ rụng bất ngờ

tôi là tôi có tiếng rên khô…?

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh Pre Rup-Angkor- Siem Reap- Nov 10-14

Van,BC.Can- Nov 28-14- 4H56’ pm

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

© gio-o.com 2016