photo: L�m Hảo Dũng

 

 

 

 

L�m Hảo Dũng

 

 

đẹp thay người gọi phấn đi�u t�n

 

 

 

 

theo những bước ch�n c�m dĩ v�ng

mắt quay những ảnh, thước phim buồn

đất hương, khứu gi�c đang vay mượn

tai vẳng vi vu tiếng gọi hồn

 

ng�y rất trong đường quanh th�p cao

nắng l�nh đ�nh v�ng nắng xanh m�u

năm ng�i th�p thở hơi tiền kiếp

phả kh�i tro t�n tẫm điện đau

 

Nandin vẫn sống theo huyền đạo

n�ng những linh ph� ngạo thế gian

tường vẫn v� ưu l�m ch�t bụi

đẹp thay người gọi phấn đi�u t�n

 

thư c�c ruột kh�ng kinh thốt nốt

nền xưa v�ng b�ng chỗ ai ngồi

ngh�n năm gi� thổi trăng đền cũ

thay �o bao lần thi�n kỷ xưa ?

 

l�n m�i cao v� cao m�i l�n

buồn kh�ng van vĩ tiếng chu�ng rền�

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Takeo- Angkor-Siem Reap- Nov 9-14

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

� gio-o.com 2016