photo: Lâm Hảo Dũng

 

 

 

 

Lâm Hảo Dũng

 

 

đẹp thay người gọi phấn điêu tàn

 

 

 

 

theo những bước chân cùm dĩ văng

mắt quay những ảnh, thước phim buồn

đất hương, khứu giác đang vay mượn

tai vẳng vi vu tiếng gọi hồn

 

ngày rất trong đường quanh tháp cao

nắng lênh đênh ṿng nắng xanh màu

năm ngôi tháp thở hơi tiền kiếp

phả khói tro tàn tẫm điện đau

 

Nandin vẫn sống theo huyền đạo

nâng những linh phù ngạo thế gian

tường vẫn vô ưu làm chút bụi

đẹp thay người gọi phấn điêu tàn

 

thư các ruột không kinh thốt nốt

nền xưa vàng bóng chỗ ai ngồi

ngh́n năm gió thổi trăng đền cũ

thay áo bao lần thiên kỷ xưa ?

 

lên măi cao và cao măi lên

buồn không van vĩ tiếng chuông rền…

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Takeo- Angkor-Siem Reap- Nov 9-14

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

© gio-o.com 2016