L�m Hảo Dũng

 

 

Pakbang- sơn thị ven s�ng

 

 

 

 

một s�ng đầu đ�ng , sương ch�n nẫu

đường l�n bản dốc, gi� lao xao

g�i ai lơ lững rau dăm b�

những nh�m kh� c�m, c� trẻ con

 

s�ng lặng đỏ m�u, s�ng chậm thức

ng�y l�n c�n đợi nắng đeo b�ng

thuyền im như n�i rừng hoang tịch

qu�n tiếng thời gian đổ Pakbang

 

gỗ xanh, c�t trắng ven ghềnh đ�

khoe d�ng ki�u h�ng đẹp Cửu Long

trong c� sơn nữ đen m�u m�

hay những m�i hồng qủa mận ngon

 

giữa khoảng kh�ng gian buồn tế nhị

mắt rơi rơi thẳm đ�y trường giang

kh�ng ai nghe được từ nguy�n thủy

nước của s�ng l� m�u của th�n�

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: S�ng M�kong ở Pakbang- L�o.

Mt.Pritchard-NSW-�c- Dec 12/16- 1H52�pm

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

� gio-o.com 2017