photo:L�m Hảo Dũng

 

 

L�m Hảo Dũng

 

 

mấy dặm trường giang nhớ thượng nguồn

 

 

 

 

Tr�i theo d�ng nước ph� sa quyện

Thuyền chở t�i đi những bến n�o?

Nh� c� s�n cao, thang g�c lững

Đ�n d� ,b�, tha thẩn b�n nhau

 

Bờ đ� l�m khung sườn, l� chắn

Những h�ng lưới c�, b�ng thuyền c�u

Phơi những mảnh đời như gắn chặt

Quanh d�ng s�ng Cửu, c�t n�ng s�u

 

Nước chảy đục m�u, s�ng nước đục

Một thời kh�i lửa đ� qu�n chưa?

Đ�m nay trăng sẽ l� sen nở

S�ng vẫn l� s�ng ,Phật của ch�a

 

Thuyền qua hang động Pak Ou Cave (1)

Phật ngủ ng�n năm tai lắng nghe?

Ai bước xu�i thuyền khi nắng đổ

L�ng mơ an lạc buổi quay về ?

 

Hồn t�i phẳng lặng hay giao động?

Mấy dặm trường giang nhớ thượng nguồn

H�ng � teak� quay đầu �m nắng chụm

C�y đan chuỗi ngọc biểu đồ cong

 

Qu� khứ những trang m�u lịch sử

Buồn vui, vẩn đục, Cửu Long Giang

Thuyền đổ t�i ch�n c�n ở lại

Nhịp tim h�a nhịp nước mi�n man�

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Luang Prabang-L�o- Nov 10-15- 9H55�am

 

Ảnh s�ng M�kong từ Pakbang đến Luang Prabang-L�o

 

(1)- Một điểm du lịch của Luang Prabang-L�o

 

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

� gio-o.com 2015