L�m Hảo Dũng

 

ngữ �m n�o t�i n�i tiếng y�u em?

 

 

đời lữ thứ trong một ng�y nắng xế

tr� đơm b�ng v� tim nở hoa buồn

người huyễn mộng đi tận c�ng tr�i đất

đ�u b�nh minh v� bến cụt ho�ng h�n ?

 

khi k� ức ph�n chia từ cội rễ

v� niềm vui nhặt nhạnh rất mơ hồ

qu� c� những bản rừng như giới tuyến

những con đường cho đất nước th�nh thơ

 

v� ước vọng l� c�y kh� cỏ �a

cảnh c� đơn hồn ở trọ c� li�u

chim vẫn h�t b�n đồng xanh buổi s�ng ?

em c� về T�y Bắc đợi th�ng reo ?

 

bụi kh�i tỏa tr�n v�ng khoanh c�ng xưởng

những chung cư, cao ốc x�a th�n l�ng

những kinh rạch của một thời ly t�n

cắn tim người khổ nạn bước lang thang�

 

trong giọng n�i sẽ kh�ng chừng lạc điệu ?

ngữ �m n�o t�i n�i tiếng y�u em ?

lửa cuồng vọng vẫn kh�ng ngừng ch�y đỏ

qu� c�n đ�u, qu� của mẹ Việt Nam�?

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Van,BC-Can- July 28-16- 9H12� am

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

� gio-o.com 2016