Lâm Hảo Dũng

 

Một đêm ở Cà Ron-Savannakhet-Lào

 

 

 

chiều đánh ṿng quay nghiêng rất chậm

và đêm hớt hải rũ buông màn

sao trời chưa tới ,trăng chưa hẹn

trong khoảng không đen phủ chập chùng

 

nơi đây hiu hắt nhà lên xóm

phố thị vàng run những ngọn đèn

Lao Bảo mù xa không thấy được

một người đi lạc ở Cà Ron

 

khuya lạnh len từng những đốt xương

nằm nghe gió lộng, gió biên cương

ô hay! mưa nhă rơi từng hạt

bỗng nhớ không đề không nhớ thương…

 

đêm vẫn lênh đênh đêm vẫn trôi

và tôi chờ sáng sầu khiêm tốn…

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Cà Ron-Savan-Lào

Paksé- Nov 18/16- 1H29’am

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

© gio-o.com 2017