L�m Hảo Dũng

���������������

đi dạo tr�n mảnh đất qu� nh�

 

 

 

Ch�o một ng�y tr�n trang b�o mạng h�m nay

Tờ Việt Văn Mới

X�c cảm hay cảm x�c t�i kh�ng cần biết t�i kh�ng cần hay

Tr�i tim ngồi hay tr�i tim bay

Theo từng thửa ruộng bậc thang của v�ng T�y Bắc

Em Đồng Văn c�y rừng xanh ng�t

N�i hỏi đồi Bản Giốc c�n kh�ng?

 

Lạng Sơn trọn t�nh về ngọn Mẫu Sơn

Như đứa con quay đầu t�m mẹ

Giữa những ngọn đ�o cheo leo

M� Căng Chải

Em Lai Ch�u m�a vũ kh�c nhớ Điện Bi�n

Những th�y người ng� �m thầm biết ai c�n nhắc ?

 

Đẹp Sapa

Những chợ t�nh, những thiếu nữ miền cao rao b�n

những hơi nồng b�o bọt theo từng manh thổ cẩm th� sơ

Chiều lũng s�u sương mờ

Những trẻ thơ gầy về bản bu�n heo h�t như huyền thoại� của Lan Khai

�B�ng cờ trắng trong sương m��, B�ng Văn Nhị

Th�i B�nh Thi�n Quốc về đ�u?

 

Nước Hồ Ba Bể m�i c�n xanh?

T�nh vẫn đẹp bi h�ng theo từng trang tiểu thuyết

Đoạn kết rất tự nhi�n như khung cảnh thi�n nhi�n

Hồn về xu�i hay l�n mạn ngược ?

 

V�o một đ�m n�o thuyền tr�i l�nh đ�nh

Hạ Long tung lưới ch�i gọi B�i Tử Long

Những hoang đảo cũng đ� l� hải đảo

N�m những đ�n trả bất ngờ gởi qu�n phương Bắc

Qu� c�n đ� sao c� người m�i nhắc ?

H� Nội chiều xao x�c nhớ Thăng Long

Ho�n Kiếm thu m�nh, ch�a Một Cột m�i ng�i c�n cong?

Rủ r� s�ch đ�n Văn Miếu

 

Ho�ng th�nh xưa �m bờ vai yểu điệu

Nhẩn nha qua mấy nhịp Tr�ng Tiền

Vận nước nghi�ng b�n đồn Mang C�

Ai mang gươm xo� t�c h�a đi�n

Hồn đ�ng cửa qu� người lưu xứ

Chu�ng rền c� kh�ng

Thi�n Mụ mu�n đời soi b�ng.

 

Hải V�n m�y đ�a nước

Đường v�ng đi về tận phương Nam

Biển c�t d�i s�ng vỗ �m thầm

Tourane �Đ� Nẳng

Những chiến thuyền của giặc T�y giặc Ph�p

Thức tỉnh chưa hay chưa tỉnh thức ?

Những hồn m�ng muội ng�n năm

Những chiến hạm bất ngờ kh�ng h�nh dung trước

C�t động Chu Lai

B�ng cờ sao trắng

 

Đ�m qua cầu phố cổ Hội An

C�u chuyện t�nh thời chiến của một Samurai

Đẫm m�u sương kh�i

Việt Nam ,người của bốn phương về đ�y diễn tập tr� đấu s�ng

Huấn luyện thần c�ng

Đem phi cơ đ�a c�ng chim c� chim hạc

Em c� về trăng khuya nghe tiếng h�t ?

Gịong ca Hời u uất lẫn hờn căm

Buồn rũ tr�m từng vi�n gạch n�t Mỹ Sơn.

 

Chứng t�ch c�n hằn dấu ở Ho�ng, Trường Sa

H�n, phong vũ biểu

Của phosphate từ ph�n chim biển

Của yến s�o g�p phần nu�i sống d�n ta

Của v�t của r�a

C�ng mu�n lo�i thủy tộc

V� kh�c ai ho� m�u lẫn xương da

Cho đất trời Việt tộc

M�i gọi Ho�ng, Trường Sa nơi ấy ch�nh qu� nh�

 

Về Qui Nhơn chợt nhớ Ba Vua

Người �o vải vẽ n�n trang sử

Thuyền ai neo dọc theo bờ Nam Hải

Em trắng da bởi hương nước dừa ?

Hay lấp l�nh khoang thuyền những m�u c� bạc

Chiến tranh đi�u t�n chuyện của ng�y xưa ?

Em lớn vội khi tuổi đời theo t�i qua ng��

 

B�nh Định đi nghe Nha Trang một thời kh�i s�ng

Thẩn thờ hạt c�t c� đơn

Lời tiễn biệt

Th�nh phố lơ đảng b�n những con t�u chờ ra khơi

Tấm lụa d�i, cầu X�m B�ng

Mấy mươi năm kh�ng về hồn ai chơi vơi

Tiếng suối reo, qu�n trường vắng

Tan t�c hoa đời.

 

Th�p Ch�m t�i y�u, b�n kia đường xe vẫn thở

Những kh�i sầu lan toả xuống đập Nha Trinh

Chỉ nh�n th�i hồn l� ngọn m�ng m�nh

Gạch nung t�i ch�n lạc về q�a khứ

Di ảnh buồn Chế Củ, Chế M�n.

( T�i sợ rồi c�ng ch�a Huyền Tr�n)

Đem lửa ch�y xuống kinh th�nh Phật Thệ�

 

Phố đ�m Phan Thiết hoa đ�n nở

Nghe nhớ b�n ch�n b�i c�t v�ng

Em đi l�n c�t t�i l�n n�i

Đốt lửa rừng khuya nh�m củi t�n

 

Lửa ch�y một thời trăng đ� chết

Ai người x�a t�c đợi chờ trăng ?

Mừơi năm đục đ� m�n tr�n n�i

Vợ đ� gầy trơ những đốt xương (1)

 

Ngoạn Mục đ�o, t�i ngước tr�ng theo

C�y chen c�y ng� b�ng b�n đ�o

L�ng như m�y trắng bay lơ lững

Tay cũng nằm trong tay c� li�u

 

Xe ngập ngừng n�i đứng chơ vơ

Đ� xanh kh�a mắt con đường dốc

Cao l�n cao từng ph�t từng giờ

M�a thu vừa gom cảnh b�y thơ�

 

Than Thở hồ viền c�y l� tươi

Em thay �o trắng hỏi c�y đời

Chiều nay sương đẫm bờ vai ướt

H�y sỗ s�ng khi nghĩ đến t�i�

 

Rừng thả sầu l�n những b�ng c�y

Biển xanh như một b�t cơm đầy

Ngồi tr�n C�n đảo nh�n kh�ng hết

Những c�nh chim chiều chấp chới bay

 

Bến Th�nh đ�n k�o ngọn chờ mong

S�ig�n em Velo Solex

Thời rất cũ b�n T�a Đ� Ch�nh

Em điệu đ�ng ở Notre Dame

 

V� cuối c�ng chẳng đợi kh�ng mong

S�i G�n bỗng nhi�n th�nh q�a khứ

Đ�i mắt em cũng vừa mang thử

Gọng k�nh xanh ho�n đổi sang hồng

 

Về C�i B� em đi chợ nổi

Thuyền đầy cam, qu�t ,ổi , ch�m ch�m

Những b�n tay tẩm b�n , mưa nắng

Gởi tặng đời � đẹp t�nh thơm

 

Về C�i Răng hay về Phụng Hiệp

Tr�i c�y n�o ri�ng của miền Nam ?

Thơm hỏi kh�m , sầu ri�ng, măng cụt

M�ng cầu gai ,hương dậy b�n bon

 

Em bơi thuyền em �o b� ba

Tr�n s�ng Cửu, dập dềnh con nước

Những bờ kinh ,những bần ,những đước

Những con tim th�nh đất chở ph� sa

 

Qua Ki�n Lương c�n thương Rạch G�a

Xu�i H� Ti�n , Thạch động chiều say

Kh�i hương tỏa anh hồn huyền hoặc

Trụ b�n mồ trung nghĩa kh�ng bay.

 

H�n Đ� Bạc em vừa đến đấy

B�n C� Mau y�u d�i đất bồi

Nghe c� t�m nhớ từng họng đ�y

Thời l�n thuyền bỏ nước ra khơi

 

Em Thổ Ch�u nh�n xuy�n Ph� Quốc

Nước ru ho�i mộng tưởng mai sau

Nước ru ho�i thời em xanh t�c

Đi t�m thơ dệt nốt trang sầu

 

Qu� trải d�i những bản t�nh ca

Đi suốt đời bao giờ được thấy ?

Hơi thở rừng, ruộng s�u nước chảy

Biển xanh m�u như thịt như da

 

Đi suốt đời kh�ng đến c�i trời xa

Khi nhắm mắt hai h�ng nến ch�y

Buồn k�o hồn, buồn ,một ,hai, ba

L�ng y�u m�i vai đời �o trận

 

V� buồn ấy, nỗi buồn tuyệt tận

Nam Quan hận kh�c gọi Phi Khanh

V� buồn ấy, đậm đ� s�u thẳm

Trang sử đời lưu x� ngh�n năm�

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

May 14-2014- 5H12� s�ng�����������������

(1)- Tặng hiền th� T. Thanh Thuận

* ( Xin mượn ảnh của trang Web Việt Văn Mới để g�p lời.)

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

� gio-o.com 2017