Lưu V�n

 

 

 

 

L�m Hảo Dũng

���

 

Tiễn Lưu V�n-Tăng Quang Duy�n

 

 

 

 

v� rồi như nh�t dao đ�m

bảy mươi, s�u ch�n, lần kh�n giữa đời

đ�n b� bỏ cuộc rong chơi

xa chưa th�nh phố g�c ngồi qu�n xưa ?

b�n hi�n tuổi trẻ kh�ng ngờ

hơi ly rượu nhạt c�n trơ đ�y buồn

 

nỗi sầu chảy một d�ng chung

nghe hương lục tỉnh gọi thầm �s�c� th�n

đi quanh rồi cũng về buồn

b�t run mực chảy loạn cuồng tay kh�

ừ th�i, đời rất hững hờ

nh�n gian rơi rớt đ�i tờ biệt tang�.

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Van,BC-Can- Aug-2016

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung..html

 

 

 

� gio-o.com 2016