photo: Lm Hảo Dũng

 

 

Lm Hảo Dũng

 

C một lần qua lng Long Neck-Thi Lan

 

 

 

cảnh tr buồn như một bức tranh

với cy nhiệt đới r mu xanh

với thn thảo uốn vờn trn đất

một ci nguyn sinh đ biến hnh

 

my ở cao v ni ở xa

em bn nay một mảng qu nh

sầu đi mắt đục lưng chừng mở

nghe cổ cao di vi nắng cao

 

thoảng tiếng g chiều xao xc gy

bn gin mướp kha đậm đ hương

gốc me, vm nhản trơ mnh đứng

(em c gầy thm để nhớ thương?)

 

đn ở trong tay, y phục cổ

cn nghe bản sắc một Akha

 

 

Lm Hảo Dũng

(PTT)

 

 

Ảnh: Lng Long Neck- Chiang Rai-Thi Lan

Van,BC,Can- Nov 25-15- 4H23pm

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

gio-o.com 2016