Lm Hảo Dũng

 

lo quốc trong tr ti

 

 

 

sng nay hồn rất địa dư

dấu chn thuộc địa dường chưa nhạt nha

lấy cy lịch sử lm nh

Ai Lao cột dựng xy ta Đng Dương

ở buồn gh cnh đồng Chum

ngắt hoa anh tc gọi hồn thc Khone

theo ti về Bolaven

cn nghe Paks khơi nguồn Cửu Long

đi trong mặc khải u trầm

đời tri lục địa, ngủ dầm hỗn mang

 

 

Lm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Thc Khonephapheng-Paks-Lo-2016

Siem Reap-Nov 25/16-8H35pm

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

gio-o.com 2017