photo: Lâm Hảo Dũng

 

 

 

 

Lâm Hảo Dũng

 

Khi ở Luang Prabang-Lào

 

 

cố đô làm thiếu nữ

tay che nửa mặt buồn

bên kia ḍng sông Cửu

bên này ḍng Nam Khan

chùa Phum Si tháp cổ

Phật Bồ đề trong hang

phải Kuang si thác đổ ?

theo cung bậc h́nh thang…

 

như một thời qúa khứ

đâm nhánh rễ vươn chồi

yêu vầng trăng Vạn Tượng

thuyền theo ḍng ngược xuôi

nghe địa danh Xieng Khouảng

cánh đồng chum xa xôi…

 

chưa về savannakhet

thăm băi chiến trường xưa

“Sepon” c̣n ghi dấu ? (1)

“trận đường chín Nam Lào”

(không xa bờ đất Việt

viện bảo tàng Lam Sơn)

 

vẫn là không tất cả

như mây trời lênh đênh

tôi đi và tôi đến

nghe tôi nói riêng ḿnh

phù hư hay phù ảo

cũng chỉ là phù sinh

đôi khi làm gỉa dụ

một nỗi buồn hiện sinh…                          

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: thác Kuang Si- Luang Prabang

Vạn Tượng-Lào-Nov 12-15- 12H16’pm

( 1) Tchépone ?

(2) Bản đồ du lịch của chánh phủ Lào

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

© gio-o.com 2015