Lâm Hảo Dũng

 

Khi Ở Stone Park –Georgia

 

 

Gởi Trần Phù Thế & Phan Nguyên

 

 

 

trăm năm vó ngựa còn ghi dấu

thành bại nằm trong lịch sử buồn

chiến sĩ ngạo cuồng hơn tráng sĩ ?

súng dài ngang dọc trước đao gươm ?

 

đứng trong thành núi nghe chân đá

vẳng tiếng kèn lên điệu thúc quân

Bắc Nam đã một thời chinh chiến

hòa kết niềm tin chảy một dòng…

 

sẽ không còn thấy không gian trước

một bóng cờ bay hiệu tướng Lee

ngày sau thấp thoáng người kiêu bạt

hồn gió mưa về khi bước đi…

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Stone Park- Georgia-US-10-17

Van,BC-Can- Nov 3-17- 8H18’am

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

© gio-o.com 2017