Lâm Hảo Dũng

 

 

Kampong Thom, những đêm nồng…

 

 

 

nắng hoả thiêu và nắng cháy lưng

ngỡ như chảo nóng, cửa than hầm

(đường xe lấy bụi làm thương nhớ

quán trọ, nằm co, tối ngủ truồng…)

 

khách lạ quanh co bước ngập ngừng

( tưởng như thành phố của hoàng hôn ?)

đèn đêm khiêm tốn chen vai sáng

nhịp đập thời gian, chậm, rất buồn.

 

chiếc quạt oi nồng phe phẩy đưa

nhớ chăng hàn đới độ âm trừ ?

người vẫn xoay vòng quanh trái đất

(đời thường như chuyện nắng và mưa …)

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Kampong Thom-Cambodia- April 24/18

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

© 2018