photo: Lâm Hảo Dũng

 

 

Lâm Hảo Dũng

 

Angkor Thom, hương đời qúa khứ

 

 

 

đường rất quen và như rất xưa

chân nghe ṃn mỏi những âm thừa

tượng quên đầu hỏi cây ven tháp

ngày nắng lên, chiều hôm thác mưa ?

 

tháp bỏ thân gầy rêu ẩm rêu

đá cùn lêu lỏng ngă bên hồ

đất ươm cỏ úa chia từng khóm

trong vắng không và trong xác xơ

 

những nẻo đời in khung vách xưa

tường loang trong ư tưởng mơ hồ

thời gian rơ chậm thời gian bước

bóng chạy ngàn năm bóng trụ chưa ?

 

ngày đá ong , đêm ngủ đá bùn

trăng tượng h́nh trăng nở chênh vênh

ở trên cổ tháp, ma đền tháp

quẳng cái vô cùng hoa niệm hương

 

thần nữ vờn bay gom tóc rối

lá hoa thiền hạnh sáng khung trời

vũ nữ thiên thần khoe váy lượn

ngực thơm thốt nốt cánh đồng tươi

 

những cảnh đời thêu lên ư sống

người ngàn năm hồn vẫn hiện tiền

nghe con chim hót trên nền vách

những tiếng cười thanh bạch tự nhiên

 

lịch sử ṿng quay rất nhá nhem

giáo gươm là tuổi ná là tên

ngựa đi bước kiệu, voi đầm thở

khói lửa muôn đời gọi chiến chinh

 

trong hôn phối giữa hai nền đạo

rơ nét nào hơn đạo thế gian

thần vẫn trao vui làm lẽ sống

Phật gây hương mật ấm thân tâm

 

những mặt người khoan dung tháng năm

nụ cười độ lượng mắt hiền nghiêm

ở trong cảnh giới Tiên và Phật

người vẫn hành trang kẻ độ đường

 

đâu những bàn tay vun đá tảng ?

trăm người vẫn một mặt người chung

cao như đỉnh ngọn Tu Di ấy

là thấy Angkor nẻo dị thường

 

đâu những bàn tay vun đá tảng ?

đi cửa Đông hồn ngó cửa Tây

mắt nở ngh́n sao đêm nhật thực

hoàng hôn ánh lửa sáng chân mây

 

đâu những bàn tay vun đá tảng ?

lấy kinh ngang dọc vẽ kinh thành

bưng biền nuôi dưỡng ḍng Siem Reap

sáng Ta Som chiều gọi Prah Khan…

 

đâu những bàn tay thân gốc sao ?

thẳng như lưng chắc, sậm da màu

về đây chết đứng bên đền tháp

ai mới khai sinh qủa địa cầu….?

 

về đây đă hẹn mùa xuân tới

kiến nhỏ bàn chân dịch chuyển mau…

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

Ảnh Angkor Thom- Siem Reap- Nov 9-14

Van,BC.Can- Dec 13-14- 5:14’ pm

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

© gio-o.com 2016