photo: L�m Hảo Dũng

 

 

L�m Hảo Dũng

 

Angkor Thom, hương đời q�a khứ

 

 

 

đường rất quen v� như rất xưa

ch�n nghe m�n mỏi những �m thừa

tượng qu�n đầu hỏi c�y ven th�p

ng�y nắng l�n, chiều h�m th�c mưa ?

 

th�p bỏ th�n gầy r�u ẩm r�u

đ� c�n l�u lỏng ng� b�n hồ

đất ươm cỏ �a chia từng kh�m

trong vắng kh�ng v� trong x�c xơ

 

những nẻo đời in khung v�ch xưa

tường loang trong � tưởng mơ hồ

thời gian r� chậm thời gian bước

b�ng chạy ng�n năm b�ng trụ chưa ?

 

ng�y đ� ong , đ�m ngủ đ� b�n

trăng tượng h�nh trăng nở ch�nh v�nh

ở tr�n cổ th�p, ma đền th�p

quẳng c�i v� c�ng hoa niệm hương

 

thần nữ vờn bay gom t�c rối

l� hoa thiền hạnh s�ng khung trời

vũ nữ thi�n thần khoe v�y lượn

ngực thơm thốt nốt c�nh đồng tươi

 

những cảnh đời th�u l�n � sống

người ng�n năm hồn vẫn hiện tiền

nghe con chim h�t tr�n nền v�ch

những tiếng cười thanh bạch tự nhi�n

 

lịch sử v�ng quay rất nh� nhem

gi�o gươm l� tuổi n� l� t�n

ngựa đi bước kiệu, voi đầm thở

kh�i lửa mu�n đời gọi chiến chinh

 

trong h�n phối giữa hai nền đạo

r� n�t n�o hơn đạo thế gian

thần vẫn trao vui l�m lẽ sống

Phật g�y hương mật ấm th�n t�m

 

những mặt người khoan dung th�ng năm

nụ cười độ lượng mắt hiền nghi�m

ở trong cảnh giới Ti�n v� Phật

người vẫn h�nh trang kẻ độ đường

 

đ�u những b�n tay vun đ� tảng ?

trăm người vẫn một mặt người chung

cao như đỉnh ngọn Tu Di ấy

l� thấy Angkor nẻo dị thường

 

đ�u những b�n tay vun đ� tảng ?

đi cửa Đ�ng hồn ng� cửa T�y

mắt nở ngh�n sao đ�m nhật thực

ho�ng h�n �nh lửa s�ng ch�n m�y

 

đ�u những b�n tay vun đ� tảng ?

lấy kinh ngang dọc vẽ kinh th�nh

bưng biền nu�i dưỡng d�ng Siem Reap

s�ng Ta Som chiều gọi Prah Khan�

 

đ�u những b�n tay th�n gốc sao ?

thẳng như lưng chắc, sậm da m�u

về đ�y chết đứng b�n đền th�p

ai mới khai sinh qủa địa cầu�.?

 

về đ�y đ� hẹn m�a xu�n tới

kiến nhỏ b�n ch�n dịch chuyển mau�

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

Ảnh Angkor Thom- Siem Reap- Nov 9-14

Van,BC.Can- Dec 13-14- 5:14� pm

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

� gio-o.com 2016