photo:Lam Hao Dung

 

 

L�m Hảo Dũng

 

 

đứng b�n v�m cửa nhỏ Mebon

 

 

 

 

 

theo những h�nh lang sầu l�c đ�c

c�t kh�, ung nhọt đ� l�n mầm

cột trơ, đinh nhọn xuy�n da thịt

gạch n�t c�y bung mạch m�u th�m

 

một buổi trưa thấm đẫm hồn buồn

( lần theo dấu chỉ của thời gian )

thấy tr�n s�n đ� người mu�n trước

ngồi kh�c vai cho�ng k�n �o tang�

 

ở nơi đ�y rắn dữ b�u đầu

voi th�t gầm kh� uất trời cao ?

Hindu thần m�i ho� vai Phật ?

b�n th�p ong kh� ch�y đỏ sầu�

 

đứng b�n v�m cửa nhỏ Mebon

chẳng gi�, v� sao lạnh thấm hồn�?

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh East Mebon-Angkor- Siem Reap- Nov 10-2014

Van,BC.Can-Nov 27-2014-1H43� pm

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

� gio-o.com 2016