photo:Lam Hao Dung

 

 

 

Lâm Hảo Dũng

đứng bên vòm cửa nhỏ Mebon

 

theo những hành lang sầu lác đác

cát khô, ung nhọt đã lên mầm

cột trơ, đinh nhọn xuyên da thịt

gạch nát cày bung mạch máu thâm

 

một buổi trưa thấm đẫm hồn buồn

( lần theo dấu chỉ của thời gian )

thấy trên sân đá người muôn trước

ngồi khóc vai choàng kín áo tang…

 

ở nơi đây rắn dữ bêu đầu

voi thét gầm khí uất trời cao ?

Hindu thần mãi hoà vai Phật ?

bên tháp ong khô cháy đỏ sầu…

 

đứng bên vòm cửa nhỏ Mebon

chẳng gió, vì sao lạnh thấm hồn…?

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh East Mebon-Angkor- Siem Reap- Nov 10-2014

Van,BC.Can-Nov 27-2014-1H43’ pm

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

© gio-o.com 2016