Lâm Hảo Dũng

 

Đời Trước Sau Về Cõi Điêu Tàn….

 

 

 

* Gởi Bùi Huy-Texas

 

 

rừng nguyên sinh hay rừng nguyên sơ

cây xõa tóc ôm chân bóng đổ

tôi và em một phút tình cờ

đi thật chậm không ngờ sụp hố…

rừng nguyên sinh rừng gió bạch đàn

rừng phong thầm những lá khua vang

sồi đã thấy thông vươn vai đứng

hát ru bài vũ trụ ngàn năm…

rừng nguyên sinh đất đỏ hoe vàng ?

(người lăn tròn chiếc bóng cô đơn)

trong gỉa tướng đi tìm thực tướng

một lối về nguyên trạng có không…

rừng nguyên sinh tôi cầm sợi tóc

(cuộn chỉ thần quay ngược thời gian)

có tiếng rên hay ai chợt khóc ?

tay gậy người lần bước đi hoang ?

rừng nguyên sinh rừng tôi chưa đến

thấy thu sầu trong tôi hỗn mang

và khi chờ mưa đêm thở vội

đời trước sau về cõi điêu tàn….

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

Ảnh: Arboretum Park-Houston- Texas

Phóng tác-Van,BC- Can- Oct 29-17- 2H20’pm

 

 

 

© gio-o.com 2018