photo: Lâm Hảo Dũng 

Lâm Hảo Dũng

 

đứng trên cầu sông Kwai ở Kanchanaburi

 

 

 

tự thân người lính từ nguyên thủy

xương để phơi và máu để khô

chiến địa hóa trang thành mộ địa

Đông, Tây, sử bút, bút cùn chưa?

 

vẽ ranh địa tuyến mài gươm sắc

chủ thuyết đôi co mũi súng dài

chỉ thấy những hồn trai ngủ bụi

thân thời điểu táng, xác phơi thây

 

đứng bên cầu sắt, c̣ng đưa bóng

nước mảng sông Kwai chảy đục màu

những nhịp cầu cong di chuyển hộ

tâm hồn hôm trước gặp hôm sau

 

những người lính ấy không không chết

ở với nhân gian, ở giữ mồ…

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh cầu sông Kwai-Kanchanaburi-TháiLan

 Nov 1-15-12 H 51’pm

                                             

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

© gio-o.com 2016