L�m Hảo Dũng

 

bỗng dưng bắt gặp c�i m�nh m�nglần dấu thời gian hay dấu ch�n

dường như lạc lối rất hoang đường

v�ng xe kh�i bụi đời lăn b�nh

đem chuyện ng�n năm hỏi một năm ?

 

đất đỏ hoen m�u hoả diệm sơn

đốt hơi l�m ấm k� sinh tr�ng

t�m trong gạch đổ v�n tay cũ

khắc hoạ quanh tường những tiếng than

 

nền đ� ong kh� sầu trải mặt

trước sau kh�nh tận nghĩa c�n kh�ng

s�ng đi phơi nắng tr�n lưng th�p

chiều kh�i nhang thơm rũ lạnh t�n

 

đ�u quả cầu rơi lạc cuối m�a?

miếu đền da thịt mảng c�y kh�

v� t�i d� th� ngồi hoang tưởng

những c�nh rừng xanh tuyệt t�ch dần.

 

về hỏi Preah Kor bao ngọn th�p ?

( hồn kh�ng sao biết được kh�ng hồn ?)

q�a thảm, theo đường hồ cỏ rối

bỗng dưng bắt gặp c�i m�nh m�ng�

 

m�nh m�ng n�o thấy hay kh�ng thấy ?

chu�ng đ� ngừng vang chuyển kiếp rồi

đi cũng c� khi l� đứng lại

đếm m�nh số lẽ, lẽ kh�ng hai�

 

người vẫn đếm đong từng sợi t�c

đất ho�i chen ch�c mộ buồn v�y�

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Đền Preah Kor- Siem Reap-2016

Van,BC-Can- March 30-2016- 3H16�am

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

� gio-o.com 2017