photo: L�m Hảo Dũng

 

 

L�m Hảo Dũng

 

 

b�n đền Ta Som

 

 

 

quanh gốc c�y Bồ đề

kh�ng c�n ai ở đ�

quanh gốc c�y Bồ đề

thiếu một vầng trăng tỏ

ng�y lầm lũi tr�i qua

tr�n vai người nắng đổ

tr�n vật chất m� l�a

h�nh h�i c�y đau khổ

 

trong m�u thịt da m�nh

xương g�n hằn loang lỗ

lửa trời đốt b�nh minh

chảy tan miền đất lỡ

gươm gi�o chắn th�n h�nh

vết x�m c�n nở rộ

ph� ch� thay lời kinh

th�p đền l�n cổ mộ

 

những học gỉa xoay tr�n

trong thế ngồi đảnh lễ

luật nước đem luận b�n

biết đ�u tr� hưng phế ?

tượng đi rồi sum họp

thanh tho�t một hồi chu�ng

Ch�a Th�p bao ngọn th�p

t�ng trữ t�ch xưa buồn�

 

rỗng kh�ng n�y tẩm điện

những anh hồn phi�u di�u

đ� ong phơi từng l�t

hồ im rủa m�y chiều

bạch tuột c�y tầm gởi

kho�c �o mảng tường xi�u

tượng h�nh �m q�a khứ

nụ cười hoa nắng reo�

 

 

L�m Hảo Dũng

 

(PTT)

 

 

Ảnh Ta Som-Angkor- Siem Reap- Nov 9-14

Van,BC-Can-2014

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

� gio-o.com 2016