photo: L�m Hảo Dũng 

L�m Hảo Dũng

 

tr�n cầu đ� đến Baphuon

 

 

T�i đang đi tr�n những h�nh lang tr�n những đường đ� hay tr�n những cầu cao dẫn t�i về dĩ v�ng ;hồn chơi vơi ,m� đắm, cảm x�c của d�ng điện thế cao lan tỏa tr�n th�n thể của một sinh linh b� nhỏ; ngậm ng�i trong nỗi rộn r�ng ,tưởng chừng như cầm giữ được thời gian ,nắm bắt những linh hồn đi trốn, những tiếng ca điệu đ�n , những thi�n thần vũ nữ ph� phiếm trong những chiếc v�y c�ch t�n, hoa sen biến thi�n theo từng ngọn s�ng reo lịch sử, những đ�i hoa �p mở, c�nh hoa ngắn d�i, khi uốn lượn quanh chiếc cổ cao khi thon thả nằm trong c�nh tay ng�.

 

T�i đang đi nghe tiếng cười của những nghệ nh�n, của những b�n tay đẫm mồ h�i, nước mắt ,của những anh hồn tr� ngụ quanh những rừng c�y; những khung sườn h�nh chữ nhật bỏ qu�n m�i che, đấu vật c�ng thời tiết, ng�n năm qua vẫn sậm m�u da thịt, nhưng vẫn vững mạnh như những b�n tay cơ bắp của người Ch�n Lạp, những ngư thuyền lưới c�, những chiếc nọc d�i tr�n c�nh đồng l�a ph� nhi�u , những chiến thuyền đi mở trời dựng nước.

 

T�i đang đi bắt ảnh xưa của những n�t hoa văn, của những hoạt cảnh đời điểm trang tr�n những bức tường của Ba Phuon,�những chuyện thần thoại của Chằn Ramava đại n�o ho�ng cung, của c�ng ch�a Sita ngồi b�n ho�ng tử Ram�, ngọn lửa thi�ng đem đo lường trinh tiết, của mẹ tr�ng con, của những nh� tu khổ hạnh đang tận tụy tham thiền, đang khổ nạn v� th� dữ bỉ thử uy lực đức kinh, đang dồn sinh lực tăng cường ph�p Phật hạnh cầu, những l� hoa, những hổ dữ, voi rừng, vượn khỉ, chim mu�ng, cấu tr�c n�n một m� h�nh sống động của thời Uday�dityavarman II.�

 

T�i đang đi hồn h�a tan theo gi� theo m�y theo c�y theo hồ theo từng vi�n đ� l�t đường theo bức tường thẩm thấu m�u x�m đậm l� những vết thương kh�ng phương thuốc trị liệu của thời gian ; h�y đứng đ�y đền cao mấy tầng th�p l�n mấy ngọn ,c�n mất, t� liệt ch�u th�n, ngạo nghễ, u trầm ,thống hận, đo lường chuyển dịch của vũ trụ tuần ho�n; r�u ẩm l� chứng nh�n của sự l�ng qu�n, b�o m�n l� nỗi đau mất nước, trống chi�ng hồi ức được kết tụ bằng những vết đạn th� Baphuon kh�ng bao giờ biết thấy.

 

T�i đang đi v� t�i đang ngồi t�i đang đứng v� t�i đang tr�ng m�u hồng thổ s�ng rực huy ho�ng của Angkor thời q�a v�ng,cỏ vẫn xanh nhưng sao cỏ vẫn mặc �o buồn, c�y vẫn xanh nhưng sao c�y vẫn c�n u uất, kh�ng ai n�i với t�i kh�ng ai n�i với t�i trời sơ khai trời tận thế , m�y xanh thường trụ m�y trắng trụ thường m�y t�m đổi ng�i m�a thu vươn kh� sắc; b�ng t�i đổ d�i tay chạm tường hoang l�ng run nắng qu�i Baphuon Baphuon Baphuon�.

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

Ảnh Baphuon-Siem Reap-Nov10-14

 

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

� gio-o.com 2016