L�M HẢO DŨNG

 

b�i lịch sử năm 2015

 

 

 

T�i hẹn gặp anh v�o một đ�m rằm

Đi bằng mắt kh�ng bằng tay mở lối

Trăng sẽ cười dĩ nhi�n t�i kh�ng n�i

(Tố Như hẳn l� danh sĩ Nguyễn Du!?)

 

T�i hẹn gặp anh Khổng Miếu khuya n�o

Dưới ch�n tượng tr�i tim t�i mở ng�

Trầm hương cũ nhớ ai l�m lịch sử

Cho Nam Quan chồng vợ mũi C� Mau

 

T�i hẹn h� anh ng�n ngữ b�nh thường

Trong trang s�ch ăn nằm hồn Việt tộc

Nếu anh về r�t vui v� t�i kh�c

Con đường đi Nguyễn Huệ ch�nh Quang Trung

 

Sao vẫn đầy trời sao rơi lạc lối

T�i vẫn buồn trăng, ai sửa �ng thơ Kiều�

 

Van,BC-Can .July 30-15- 3H47�

 

 

 

một ng�y em sẽ thấy�

 

 

em thấy g� sau những c�nh m�n?

( ng�y t�i đi lạc ở dương gian)

s�n khấu c� em l� phụ diễn

bi h�i chuyện t�ch b�nh xe lăn

 

xe lăn viễn cảnh kh�ng c�n lăn

(chung cuộc ngh�n năm tr�i đất tr�n)

em đi qua phố khoe m�u �o

t�i vẫn �m ri�ng một nỗi buồn

 

nỗi buồn t�i c� chia từng g�c

điểm s�ng em ngồi l�c s�ng mai

khi�m cung t�i đứng trong v�ng tối

để thấy m�nh vui hết một ng�y

 

một ng�y ở đ� m�y cao thấp

trăng đ� nằm y�n đ�n mặt trời?

xe lăn giục gi� xe lăn chậm

(cảnh tượng dường như thế kỷ rồi�?)

 

nh� em cao ốc vu�ng ngh�n thước

đang thả m�nh tr�i cạnh đất bồi

hay b�n đ�o c� hoa đ�a suối?

xin gởi c�nh kh� chảy đến t�i

 

xe lăn, hố thẳm c�n bao tấc?

(hỏi biết l� kh�ng thể trả lời)

nhưng chắc một điều em sẽ thấy

đ�m t�n tịch diệt �nh sao rơi�

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

Van,BC-Can-Aug7-15- 3H44�

 

http://www.gio-o.com/Chung/LamHaoDungToiThuLu.htm

 

 

� gio-o.com 2015