Hoàng Huy Mạnh

 

VAI   VẠC

 

Chẳng mua chi ở chợ tình

sao vai vạc oằn mình giữa mây

(thơ Trần Thiên Thị)

 


 
http://www.gio-o.com/hoanghuymanh

 

© 2009 gio-o