Hoàng Huy Mạnh

 

thành phố trong thành phố
- chung cuộc -

có những thành phố hiện hữu

có những thành phố trong trí tưởng

có những thành phố ảo

có những thành phố thật

giả và thật

thật và giả

thành phộ thật trong thành phố giả

thành phố giả trong thành phố thật

thành phố trong thành phố.

 

 


 
thành phố trong thành phố 1

thành phố trong thành phố 2

thành phố trong thành phố 3

thành phố trong thành phố - Pháp

thành phố trong thành phố - Phố Tàu

thành phố trong thành phố - Người Ta


 
http://www.gio-o.com/hoanghuymanh

 

© 2008 gio-o